Tìm kiếm tin tức

 

 

 

 

 

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố 07 TTHC mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 14/06/2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 Công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới ban hành và 03 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. Cụ thể như sau:

 

Danh mục 04 thủ tục hành chính mới ban hành:
 

1. Thủ tục  Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm

- Thời gian giải quyết: Rà soát từ ngày 01 tháng 9 đến hết ngày 14 tháng 12 của năm

- Phí, lệ phí (nếu có): không

- Địa điểm và Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

2. Thủ tục Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm 

- Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí (nếu có): không

- Địa điểm và Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

3. Thủ tục Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm 

- Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 

- Phí, lệ phí (nếu có): không

- Địa điểm và Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

4. Thủ tục Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình 

- Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 

- Phí, lệ phí (nếu có): không

- Địa điểm và Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

Danh mục TTHC bị bãi bỏ: Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm; Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm ; Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ TTHC số 05, 06, 07, mục III. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, phần I. Danh mục thủ tục hành chính của phụ lục kèm theo Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 768.072
Truy cập hiện tại 122