Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND phường tại phiên họp giao ban tháng 3/2023
Ngày cập nhật 05/04/2023

   Vào ngày 30 tháng 3 năm 2023, UBND phường tiến hành phiên họp giao ban toàn thể cán bộ, công chức thuộc UBND phường để soát xét tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và Quý II năm 2023. Phiên họp do Đ/c Nguyễn Xuân Chinh - TUV- PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì. Thành phần tham dự họp gồm có: Thành viên UBND phường cùng toàn thể CBCC thuộc UBND phường.

 

    Sau khi nghe Đ/c Nguyễn Xuân Chinh - Chủ tịch UBND phường đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và công tác cải cách hành chính trong tháng 3 và Quý I năm 2023, một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và Quý II năm 2023. Các bộ phận đã báo cáo những công việc còn tồn đọng, vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đề xuất các giải pháp thực hiện sắp tới.

Qua các ý kiến thảo luận, kiến nghị của các thành phần tham dự họp, đồng chí chủ trì cuộc họp kết luận một số nội dung cần tập trung trong thời gian tới như sau:

I. Lĩnh vực Kinh tế

1. Về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp

Tiếp tục chỉ đạo chăm bón cho cây Lúa, Lạc, gieo trồng cây Sắn đảm bảo diện tích theo kế hoạch. Vận động nhân dân gieo trồng các loại cây ngô, kê và hoa màu khác để góp phần ổn định tổng sản lượng lương thực có hạt. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm vaccin gia súc, gia cầm Xuân năm 2023. Triển khai kế hoạch tiêm phòng dại chó năm 2023.

2. Lĩnh vực Địa chính-Xây dựng

Giao cho đồng chí Trần Mậu Hoà, Công chức ĐC-XD phường, liên hệ Đội thuế để điều chỉnh bộ thuế Phi Nông nghiệp, sớm làm việc với các TDP để điều chỉnh bộ thuế, đưa bộ thuế vào thực hiện thu trong tháng 6/2023; Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Giáp Tư, Dự án Hạ tầng khu dân cư TDP Giáp Tư; Chuẩn bị hồ sơ trình HĐND phường thông qua chủ trương đầu tư các công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tham mưu thủ tục triển khai dự án San nền KDC Kiện Thượng để chuẩn bị đấu giá thu tiền sử dụng đất; Làm việc với đơn vị tư vấn để hoàn thành hồ sơ phương án tổng mặt bằng KDC Giáp Nhất và Sen Thượng, Giáp Tư.

Giao cho đồng chí Trần Phúc, tiếp tục thực hiện công việc liên quan đến lĩnh vực ĐC-XD thay đồng chí Trần Bá Tân; Hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh hiện trạng sử dụng đất ở Nhà Văn hoá TDP Bàu Đưng để tiến hành xây dựng Nhà Văn hoá TDP Bàu Đưng; Tham mưu xử lý vướng mắc đối với các lô đất xen cư chuẩn bị đấu giá, hoàn thành trong tháng 4/2023.

3. Ngân sách

Tiếp tục triển khai thu các TDP thu các loại quỹ, thuế, phí đảm bảo kế hoạch giao. Tập trung rà soát hồ sơ để quyết toán các công trình XDCB đã hoàn thành. Hoàn thành hồ sơ quyết toán ngân sách phường năm 2022.

Phối hợp với Công an phường chuẩn bị hồ sơ đấu thầu các thiết bị PCCC đảm bảo.

Tham mưu giải ngân vốn hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho các hộ nghèo trong diện được hỗ trợ năm 2022 chuyển tiếp.

II. Lĩnh vực Văn hoá xã hội

1. Về Y tế

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, công tác VSAT thực phẩm, VSMT, công tác truyền thông dân số, công tác phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em.

2. Về Văn hoá, Giáo dục

Tiếp tục chỉ đạo các tổ dân phố hoàn thành việc xây dựng lại Quy ước tổ dân phố hoá. Tăng cường tuyên truyền thực hiện phong trào ngày chủ nhật xanh; Soát xét, cân đối lại nguồn ngân sách phân bổ cho lĩnh vực VHXH để xây dựng kế hoạch tổ chức giải bóng đá truyền thống của phường.

Các trường tiếp tục thực hiện tốt công tác dạy và học. Hoàn chỉnh hồ sơ công nhận lại trường chuẩn quốc gia đối với Trường THCS Hồ Văn Tứ; hỗ trợ Trường Tiểu học số 2 Hương Văn xây dựng hồ sơ thanh lý tài sản để giao mặt bằng Dự án Trường Tiểu học số 2 Hương Văn, hạng mục Dãy nhà 2 tầng 6 phòng học.

3. Về Chính sách xã hội

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra, giám sát của thị xã về việc thực hiện chế độ, chính sách người có công và BTXH tại phường năm 2023.

Phối hợp với Phòng LĐTB&XH thị xã thực hiện đề án giảm nghèo bền vững (giải ngân nguồn vốn giảm nghèo 90 triệu đồng).

Đồng chí Lê Đình Minh-Công chức VHXH phường chú ý công tác lưu trữ hồ sơ liên quan thuộc lĩnh vực mình phụ trách; lưu ý trong việc tham mưu lãnh đạo thực hiện quy trình xét duyệt hồ sơ đối tượng CSXH đảm bảo; Rà soát  đối tượng hưởng CSXH tránh trùng lặp và sai sót đối tượng; Tham mưu thực hiện nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ; Theo dõi lĩnh vực lao động, việc làm, đào tạo nghề, cung cầu lao động, BHYT…

4. Về Công tác Quốc phòng-An ninh, Giải quyết đơn thư

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; tiếp tục nắm chắc tình hình liên quan đến ANTT; duy trì chế độ trực SSCĐ. Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí huấn luyện quân sự năm 2023.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra, mật phục đối với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn; tuần tra, kiểm soát TTATGT, TTĐT, TTCC. Lực lượng Công an, Quân sự và Bảo vệ dân phố phối hợp xây dựng Kế hoạch cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày lễ.

Tăng cường công tác nắm tình hình tại Chùa Hội Phước; Thực hiện việc đăng ký tạm trú, tạm vắng tại Niệm Phật đường Văn Xá; Giám sát theo dõi chương trình hoạt động của NPĐ Văn Xá. Chú ý đến hoạt động tín ngưỡng (Cúng bái) tại TDP Giáp Ba và TDP Giáp Trung có nguy cơ lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan; Phối hợp với các bộ phận liên quan, các Hội đoàn thể tiếp tục thực hiện Đề án 06. Phối hợp với Kế toán để  đấu thầu các thiết bị PCCC đảm bảo.

Tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân kịp thời, đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, quyết tâm giải quyết đơn ngay khi có đơn, không để kéo dài thời gian. Xây dựng kế hoạch mở lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

5. Công tác xây dựng chính quyền, Cải cách hành chính

5.1. Về bố trí và phân công nhiệm vụ CBCC thuộc UBND phường

Hợp đồng đồng chí Trần Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân phường, kiêm nhiệm thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Địa chính-Xây dựng do đồng chí Trần Bá Tân trước đây đảm nhiệm (Có Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch UBND phường).

Hợp đồng đồng chí Đặng Thị Phúc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường kiêm nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Văn phòng-Thống kê phường như: Công tác văn thư, lưu trữ; xử lý văn bản Đến và Đi trên hệ thống phần mềm Tác nghiệp; Công nghệ thông tin cơ quan; Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách (Có Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch UBND phường).

Lập hồ sơ đề nghị UBND thị xã Hương Trà thuyên chuyển đồng chí Lê Đình Nhật Tân, Công chức Tư pháp-Hộ tịch sang bộ phận Văn phòng-Thống kê phường trước khi trình hồ sơ đồng chí Lê Thị Thuý, Công chức Văn phòng-Thống kê phường xin nghỉ việc theo nguyện vọng.

Trước khi có Quyết định thuyên chuyển của UBND thị xã, đồng chí Lê Đình Nhật Tân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận đơn thư, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ giúp Bộ phận Văn phòng-Thống kê phường trong công tác thống kê, tổng hợp tình hình KT-XH hàng tháng, quý.

Giao Văn phòng-Thống kê phường tham mưu Chủ tịch UBND phường điều chỉnh Quyết định phân công nhiệm vụ CBCC thuộc UBND phường.

5.2.Về công tác Cải cách hành chính, chuyển đổi số

Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi số. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện giao dịch TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Các bộ phận chuyên môn thường xuyên cập nhật phần mềm hồ sơ công việc để xử lý văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên kịp thời.

Các bộ phận phụ trách hồ sơ ISO thường xuyên nghiên cứu, rà soát sự không phù hợp để xử lý kịp thời, giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC.

Ngoài ra, các ngành, đơn vị và các bộ phận căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, triển khai ngay các nhiệm vụ theo Quyết định công bố chỉ tiêu chất lượng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND phường.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 765.568
Truy cập hiện tại 362