Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo, điều hành, báo cáo
        
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 Công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới ban hành và 03 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 Công bố danh mục 15 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 20 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong...
   Vào ngày 30 tháng 3 năm 2023, UBND phường tiến hành phiên họp giao ban toàn thể cán bộ, công chức thuộc UBND phường để soát xét tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng...
Ngày 13/2/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu...
Vào ngày 10 tháng 02 năm 2023, UBND phường tiến hành phiên họp giao ban toàn thể cán bộ, công chức thuộc UBND phường để soát xét tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2023. Phiên...
Thực hiện Kế hoạch số 252/KH-TT.HĐND, ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Thường trực HĐND Thị xã Hương Trà về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Thường trực HĐND phường xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 761.635
Truy cập hiện tại 304