Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Trà - đơn vị Chủ đầu tư Đồ án Quy hoạch phân khu phường Hương Văn, thời gian từ nay đến hết ngày 15/11/2023.
Thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị Định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên...
Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 07/11/2021 của UBND phường Hương Văn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND phường về ban hành Kế hoạch Cải...
Ngày 30/10/2022, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 1632/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với những...
Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIV về Chuyển đổi số thị xã Hương Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Chương...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 761.635
Truy cập hiện tại 303