Tìm kiếm tin tức

 

 

 

 

 

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo về việc mất giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất
Ngày cập nhật 09/03/2023

Ngày 08/03/2023, Ủy ban nhân phường Hương Văn có nhận đơn trình báo mất giấy chứng nhận QSD đất của bà Phạm Thị Lùn - thường trú tại TDP Giáp Trung, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, đơn đề ngày 08/03/2023.

 

Nay, Ủy ban nhân dân phường Hương Văn tổ chức thực hiện niêm yết công khai hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Phạm Thị Lùn - thường trú tại TDP Giáp Trung, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà.

Bà Phạm Thị Lùn đã được ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp giấy chứng nhận QSD đất số BP 571889, vào ngày 01/02/2016 có điều chỉnh nội dung ghi chú do UBND thị xã Hương Trà xác nhận vào ngày 27/8/2020. Nội dung giấy chứng nhận QSD đất được cấp:

1. Tên người sử dụng đất:

Bà PHẠM THỊ LÙN       Sinh năm: 1949   Số CMND: 190220336 

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 7 nay là tổ dân phố Giáp Trung, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thông tin thửa đất

Thửa đất số: 79,                       tờ bản đồ số: 44

Địa chỉ: Tổ dân phố 7 nay là TDP Giáp Trung, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích: 1461,7 m2 (bằng chữ: Một ngàn bốn trăm sáu mươi mốt phẩy bảy mét vuông);

Lý do mất giấy: Do sơ suất nên bà đã làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên.

Địa điểm và thời gian công khai: Ủy ban nhân dân phường Hương Văn thực hiện việc niêm yết công khai thông báo mất giấy chứng nhận QSD đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Hương Văn, thị xã Hương Trà và nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Giáp Trung trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 09/3/2023 đến hết ngày 08/4/2023.

Trong thời gian công khai trên, nếu ai có khiếu nại, khiếu kiện hoặc cần khai báo thì nộp đơn tại Uỷ ban nhân dân phường Hương Văn để thẩm tra, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Sau ngày 08 tháng 4 năm 2023, nếu không có đơn khiếu nại, khiếu kiện thì Ủy ban nhân dân phường Hương Văn sẽ tiến hành lập thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà xem xét cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất nói trên./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 768.072
Truy cập hiện tại 115