Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu công trình San nền khu vực thương mại dịch vụ phường Hương Văn
Ngày cập nhật 06/04/2023

A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu:

- Căn cứ Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình San nền khu vực thương mại dịch vụ phường Hương Văn;

- Căn cứ Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình San nền khu vực thương mại dịch vụ phường Hương Văn;

- Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-QLDA ngày 10/03/2023 của Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp công trình San nền khu vực thương mại dịch vụ phường Hương Văn;

- Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-QLDA ngày 10/03/2023 của Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà về việc thành lập tổ chuyên gia xét thầu Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp công trình San nền khu vực thương mại dịch vụ phường Hương Văn;

- 09:57 ngày 13/03/2023: đăng tải E-TBMT, số E-TBMT: IB2300037756-00, báo đấu thầu số 46 ngày 14/03/2023, mã thông tin 6A-23897840. Thông báo mời thầu đã được đăng tải trên mạng đấu thầu Quốc gia (tại đây) và trang thông tin điện tử thị xã Hương Trà (tại đây).

- Từ 09:57 ngày 13/03/2023 đến 08:30 ngày 21/03/2022: phát hành E-HSMT.

- 08:30 ngày 21/03/2022: mở thầu.

- Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 25/03/2023: đánh giá E-HSDT.

- Ngày 28/03/2023: tiến hành đối chiếu E-HSDT và thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng cao nhất.

- Từ ngày 28/03/2023 đến ngày 30/03/2023: thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

B. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

Ngày 31 tháng 03 năm 2023, Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp công trình San nền khu vực thương mại dịch vụ phường Hương Văn với các nội dung chính sau:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường đô thị An Nhiên; Địa chỉ: Số 47 đường Trần Hưng Đạt, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Giá trúng thầu (làm tròn): 4.030.551.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm ba mươi triệu, năm trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được đăng tải trên mạng đấu thầu Quốc gia (tại đây).

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 761.635
Truy cập hiện tại 40