Tìm kiếm tin tức

 

 

 

 

 

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phân bổ kinh phí từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất (đợt 2)
Ngày cập nhật 07/03/2023

Để triển khai thực hiện tốt, đảm bảo đúng tiến độ các dự án thuộc đầu tư công năm 2023. Ngày 23/02/2023, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất (đợt 2) với số tiền 20.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, năm trăm triệu đồng) từ nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất, cấp cho Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà để đầu tư xây dựng xây dựng các công trình Hạ tầng đấu đất trên địa bàn, trong đó Hạ tầng KDC Ruộng Cà giai đoạn 3 được bố trí 7 tỷ đồng. Căn cứ quyết định nêu trên là cơ sở để Chủ đầu tư các công trình, dự án triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 768.072
Truy cập hiện tại 118