Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2022 của thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 17/08/2022

Nhằm thực hiện một cách có hiệu quả Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã, UBND thị xã công bố, công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2022 của thị xã đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2022 như sau:

1. Bổ sung 06 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 8,9ha; 02 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích khoảng 0,39ha và 01 công trình dự án với diện tích khoảng 0,27ha.

2. Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề đất ở trong cùng một thửa đất sang đất ở trên địa bàn thị xã Hương Trà với tổng diện tích khoảng 3,139ha; trong đó: Phường Hương Văn: 0,834ha; Phường Hương Xuân: 0,537ha; Phường Hương Chữ: 0,414ha; Xã Hương Bình: 0,605ha; Xã Bình Tiến: 0,045ha; Phường Tứ Hạ: 0,512ha; Xã Hương Toàn: 0,073ha; Phường Hương Vân: 0,120ha.

Nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2022 thị xã Hương Trà được phê duyệt tại Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2022 theo các Phụ lục đính kèm.      

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 761.635
Truy cập hiện tại 46